Saturday, July 1, 2017

G.M.R MILK DEPPO 26/JUNE/2017G.M.R TRAVELS April 2017


Monday, May 26, 2014

Wedding And Reception

I

It gives me great pleasure to invite you and your family to my wedding and reception..

                                                           Thank you friends...

Tuesday, October 29, 2013


Tuesday, October 15, 2013


Sunday, May 19, 2013

மதுரை

சமீபத்தில் நண்பர்களோடு மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில், நாயக்கர் மஹால் சென்றிருந்த போது எடுத்த சில படங்கள்

 
                                                      

Sunday, May 12, 2013

ME -பட்டமளிப்பு விழா

இடம்: கிங்ஸ் பொறியியல் கல்லூரி
நாள் : 10-04-2013